Loading...
edu-logo

ул. „Зайчар“ 7, Пловдив

НУ "ХРИСТО БОТЕВ" гр. ПЛОВДИВ

Документи ЗПУО

Схема при инцидент-насилие

Насоки инцидент 2023-2024

Система за взаимод в училище по Междуинст.план

Спортен календар 2023/2024 г.

Стратегия на училището 2023/2024 г.

АКТУАЛИЗАЦИЯ НА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА НУ„ХРИСТО БОТЕВ” ГР. ПЛОВДИВ

Стратегия за развитие на НУ „Христо Ботев“ – гр.Пловдив

Актуализация №6 на правилник за дейността на НУ „Христо Ботев“ – гр.Пловдив

УЧЕБЕН ПЛАН НА НУ „ХРИСТО БОТЕВ”, ГР. ПЛОВДИВ

ФОРМИ НА ОБУЧЕИЕ 2023/2024г. НА НУ „ХРИСТО БОТЕВ”, ГР. ПЛОВДИВ

ГОДИШЕН ПЛАН НА НУ „ХРИСТО БОТЕВ”, ГР. ПЛОВДИВ за учебна 2023/2024 г.

План за квалификационната дейност за учебната 2023/2024 г.

Годишна училищна програма за целодневна организация на учебния ден