Loading...
edu-logo

ул. „Зайчар“ 7, Пловдив

НУ "ХРИСТО БОТЕВ" гр. ПЛОВДИВ

Документи ЗПУО

НАСОКИ ЗА ОБУЧЕНИЕ И ДЕЙСТВИЯ В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА В НУ „ХРИСТО БОТЕВ“ – ПЛОВДИВ ЗА УЧЕБНАТА 2022-2023 ГОДИНА

Годишен план програма по БДП

АКТУАЛИЗАЦИЯ НА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА НУ„ХРИСТО БОТЕВ” ГР. ПЛОВДИВ

Стратегия за развитие на НУ „Христо Ботев“ – гр.Пловдив

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА НУ „ХРИСТО БОТЕВ”, ГР. ПЛОВДИВ

Актуализация №1 на правилник за дейността на НУ „Христо Ботев“ – гр.Пловдив

УЧЕБЕН ПЛАН НА НУ „ХРИСТО БОТЕВ”, ГР. ПЛОВДИВ

ФОРМИ НА ОБУЧЕИЕ 2022/2023г. НА НУ „ХРИСТО БОТЕВ”, ГР. ПЛОВДИВ

ГОДИШЕН ПЛАН НА НУ „ХРИСТО БОТЕВ”, ГР. ПЛОВДИВ за учебна 2022/2023 г.

МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО НА НУ „ХРИСТО БОТЕВ”, ГР. ПЛОВДИВ за учебна 2022/2023 г.

План за квалификационната дейност за учебната 2022/2023 г.

Годишна училищна програма за целодневна организация на учебния ден

Заповед за единна платформа

Заповед за онлайн педагогически съвети