Loading...
edu-logo

ул. „Зайчар“ 7, Пловдив

НУ "ХРИСТО БОТЕВ" гр. ПЛОВДИВ

Документи ЗПУО

Годишен план програма по БДП

АКТУАЛИЗАЦИЯ НА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА НУ„ХРИСТО БОТЕВ” ГР. ПЛОВДИВ

Стратегия за развитие на НУ „Христо Ботев“ – гр.Пловдив

Актуализация №6 на правилник за дейността на НУ „Христо Ботев“ – гр.Пловдив

УЧЕБЕН ПЛАН НА НУ „ХРИСТО БОТЕВ”, ГР. ПЛОВДИВ

ФОРМИ НА ОБУЧЕИЕ 2023/2024г. НА НУ „ХРИСТО БОТЕВ”, ГР. ПЛОВДИВ

ГОДИШЕН ПЛАН НА НУ „ХРИСТО БОТЕВ”, ГР. ПЛОВДИВ за учебна 2023/2024 г.

План за квалификационната дейност за учебната 2022/2023 г.

Годишна училищна програма за целодневна организация на учебния ден