Loading...
edu-logo

ул. „Зайчар“ 7, Пловдив

НУ "ХРИСТО БОТЕВ" гр. ПЛОВДИВ
img-2

ЗА НАС

Добре дошли в нашето училище

Нашата мисия е да направим училището привлекателно, достъпно, сигурно и гарантиращо грамотността и развитието на личността на вашето дете. 

Желаем да продължим непрекъснатия процес на работа към достигане на високо качество на обучение и възпитание на учениците.

Скъпи, родители и съграждани,
С гордост Ви съобщаваме, че проектът на НУ „Христо Ботев“ – Пловдив на стойност 2 998 300 лв. по Програма за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2024 – 2027 г. е одобрен. От 2022 година ръководството на училището има идеята да се построи нов корпус, който да бъде топла връзка между физкултурния салон и сградата на училището и да даде възможност да се оформи център със СТЕМ кабинети и модерни класни стаи. Също и за пристрояването на мултифункционална зала за тихи спортове и конферентни срещи. Вярваме, че промяната в средата повишава мотивацията за учене и постиженията и това е голяма крачка към този успех! Ще бъде изградено и ново комбинирано спортно игрище по Програма за изграждане и основен ремонт на спортни площадки и физкултурни салони в държавните и общинските училища за периода 2024 – 2027 г., по който НУ „Христо Ботев“ – Пловдив отново спечели проект на стойност 89 878 лв. С реализирането на проектите ще се осигури здравословна физическа среда за осъществяване на отглеждане, възпитание и обучение на деца и ученици.
Поетапното пристрояване, разширяването и реконструкцията на съществуващите сгради към училището ще създадат пълноценни условия за организация на учебния ден с цел повишаване качеството на образование в НУ „Христо Ботев’ – Пловдив!

ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ

прилагаме нови, съвременни и иновативни методи на преподаване на учебния материал

Цел на иновацията

Развиване на екологично възпитание на учениците чрез наученото от книгите с използване на визуализация и компетентностен подход, които да допринесат за формиране на критично мислене, развитие на личностни качества и практически умения.

Z
Мотивите

Да предоставим възможност чрез интерактивни методи и иновативни практики да покажем, че книгата има място в нашето съвремие и равностойно може да си партнира с новите технологии. Желанието ни е да изградим бъдещи активни читатели, с ясна ценностна система, ориентирана към добродетелност и позитивизъм.

Иновацията

Чрез разнообразни интерактивни и игрови методи, да се провокира интереса на учениците към книгите. Стремежът ни е да покажем на учениците книгата по един нов начин – като достоен заместител или равностоен партньор на таблета, компютъра, телефона или телевизора, като източник на вдъхновение.

Защо да учите при нас

Качествено образование


 Оригинален модел на учебно-възпитателния процес, съобразен с индивидуалните нужди на децата

Сигурност


Оригинален модел на учебно-възпитателния процес, съобразен с индивидуалните нужди на децата

Личностно развитие


 Оригинален модел на учебно-възпитателния процес, съобразен с индивидуалните нужди на децата

години опит

години вдъхновение

години традиции

Посетете ни!

Начално училище „Христо Ботев“ е с винаги отворени врати, за да посрещне и малки, и големи. Очакваме ви!