Loading...
edu-logo

ул. „Зайчар“ 7, Пловдив

НУ "ХРИСТО БОТЕВ" гр. ПЛОВДИВ

Образование за утрешния ден

Образование за утрешния ден по дейност 3.4 – обучения на педагогигчески специалисти

16 педагогически специалисти участваха в обучение на тема Интерактивна дигитална платформа за обучение – MozaBook  с обучителна организация „Орак Инженеринг“ ЕООД, с продължителност 32 академични часа.