Loading...
edu-logo

ул. „Зайчар“ 7, Пловдив

НУ "ХРИСТО БОТЕВ" гр. ПЛОВДИВ

ВАКАНЦИИ И НЕУЧЕБНИ ДНИ

Начало и край на ваканциите с изключение на лятната през учебната 2023 – 2024 година:

 • 28.10.2023 г. – 01.11.2023 г. вкл.  есенна
 • 23.12.2023 г. – 02.01.2024 г. вкл.  коледна
 • 03.02.2024 г. – 05.02.2024 г. вкл. – междусрочна
 • 30.03.2024 г. – 07.04.2024 г. вкл.  пролетна за I – XI клас
 • 05.04.2024 г. – 07.04.2024 г. вкл.  пролетна за XII клас

Начало на втория учебен срок на учебната 2023 – 2024 година:

06.02.2024 г.  I – XII клас

Неучебни дни

 • 17.05.2024 г. – задължителен държавен зрелостен изпит по български език и литература (ДЗИ по БЕЛ)
 • 20.05.2024 г. – втори задължителен държавен зрелостен изпит и държавен изпит за придобиване на професионална квалификация
 • 19.06.2024 г. – изпит по български език и литература от националното външно оценяване (НВО) в края на VII
 • 21.06.2024 г. – изпит по математика от националното външно оценяване в края на VII  

Край на втория учебен срок на учебната 2023 – 2024 година:

 • 13.05.2024 г.    XII клас (13 учебни седмици)
 • 29.05.2024 г.    І – III клас (14 учебни седмици)
 • 14.06.2024 г.    IV – VІ клас (16 учебни седмици)
 • 28.06.2024 г.    V – VІ клас (18 учебни седмици за паралелки в спортни училища)
 • 28.06.2024 г.    VII – XI клас (18 учебни седмици + 2 или 4 седмици за производствена практика в периода
 • 28.06.2024 г.    VII – XI клас (18 учебни седмици + 2 или 4 седмици за производствена практика в периода 01.07. – 31.08.2024 г.
  за паралелки с професионална подготовка или с дуална система на обучение в Х и в XI клас)