Loading...
edu-logo

ул. „Зайчар“ 7, Пловдив

НУ "ХРИСТО БОТЕВ" гр. ПЛОВДИВ

ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ

Чета – изследвам – научавам!

Цел на иновацията

 


Развиване на екологично възпитание на учениците чрез наученото от книгите с използване на визуализация и компетентностен подход, които да допринесат за формиране на критично мислене, развитие на личностни качества и практически умения.

Мотивите

 


Изграждане на лична мотивация, екипна работа, междупредметни вързки и кинестатичен стил в оразователния процес с цел активно включване на учениците. Създаване на високотехнологични оборудвани свързани класни стаи. Утвърждаване на нов метод на преподаване и динамичен образователен процес, двустранна активност при усвояване на нови знания и тяхната приложимост в релания живот. Превръщане на класната стая в изледователска среда чрез технологична модернизация на учебния процес, развитие на „Дизайн и 3D Прототипиране“ (класни стаи за креативни дигитални създатели).

РЕАЛИЗАЦИЯТА

 


Насочена е в три основни направления :

1.Въвеждане на иновативни практики за стимулиране на детското четене.

2. Изграждане на позитивна образователна среда.

3. Иновативна квалификация на учителите.