Loading...
edu-logo

ул. „Зайчар“ 7, Пловдив

НУ "ХРИСТО БОТЕВ" гр. ПЛОВДИВ

ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ

Вдъхновени от книгите

ПРОЕКТЪТ

 


 Основната цел на иновацията е повишаване мотивацията на учениците за учене, провокиране на читателска активност и насърчаване на интереса към книгата. Идеята е
чрез въвеждане на иновативни подходи и практики да се достигане по-високо ниво на творческо и критично мислене на ученика, да се стимулира активното му участие в учебния процес в условията на позитивна и подкрепяща среда. Иновацията е планирана за периода от 2019 /2020 до 2022/2023 учебна година като участват всички ученици от І – ІV класове, класни ръководители, учителите от ЦДО, учителите по английски език и с подкрепата на родителската общност и институциите, имащи отношение към проекта, както и с мониторинговото участие на директор и заместник – директор УД.

Мотивите

 


Да предоставим възможност чрез интерактивни методи и иновативни практики да покажем, че книгата има място в нашето съвремие и равностойно може да си партнира с новите технологии. Желанието ни е да изградим бъдещи активни читатели, с ясна ценностна система, ориентирана към добродетелност и позитивизъм.

РЕАЛИЗАЦИЯТА

 


Насочена е в три основни направления :

1.Въвеждане на иновативни практики за стимулиране на детското четене.

2. Изграждане на позитивна образователна среда.

3. Иновативна квалификация на учителите.