Loading...
edu-logo

ул. „Зайчар“ 7, Пловдив

Прием

НУ "ХРИСТО БОТЕВ" гр. ПЛОВДИВ
От 13 май започва кандидатстването за прием в първи клас за новата учебна година в Пловдив.
Кампанията за прием на ученици в първи клас за новата учебна 2024/2025 година (за родените през 2017 година деца) започва на 13 май. Родителите ще могат да кандидатстват онлайн чрез електронната система за прием на ученици на Община Пловдив – http://priem.plovdiv.bg, където ще бъдат обявени свободните места. По-ранното подаване на заявления не носи предимство – важно е да бъде спазен крайният срок, който за първото класиране е 5 юни 2024 г. Резултатите от него ще станат ясни на 6 юни. Следват още две класирания – на 17 юни и 26 юни.
Утвърденият график с всички срокове за предвидените 3 класирания за прием през 2024 година е публикуван на интернет страницата на системата в раздела с „Нормативни документи“ и към „Ръководството за родителя“. Ако останат незаписани деца след последното трето класиране, родителите им ще могат да подават заявления на място в училищата с останали свободни места.
Заявление за кандидатстване в първи клас може да бъде подадено и на хартиен носител (по образец) в избраното от родителите училище по първо желание. За тези случаи срокът за участие в първото класиране е до 4 юни 2024 г. Важно условие е подаването само на едно заявление – по интернет или на хартиен носител, защото системата не позволява въвеждане на второ заявление за едно дете.
Очаква се кандидатстващите деца с регистрация в Пловдив да са приблизително 3200 – колкото беше приемът и през предходната година. По предварителни данни на обобщения проект за план-приема местата ще са над 3400 в 45 общински училища. Това означава, че са осигурени места за всички деца.
Критерият с най-голяма тежест за прием е местоживеенето на детето. Най-голям брой точки получават тези с настоящ или постоянен адрес над 3 години в съответния прилежащ район на училището. Няма промяна в критериите за прием, спрямо предходната година. Родителите могат да се запознаят с подробните правила от сайта на системата, а конкретна информация за събраните точки за прием могат да намерят от Приложение №2 към наредбата – „Критерии за класиране, точки за тях и документи, които доказват съответните критерии“, което е публикувано в раздел „Точки за прием“.
През 2024 година електронно централизирано класиране и записване на деца в първи клас ще се проведе за осми път в Пловдив. Чрез електронния прием се спестява време на родителите и се повишава информираността им. От училищата също споделят, че чрез системата приемът на ученици е улеснен. Всичко важно за приема на ученици в първи клас родителите могат да намерят на сайта на електронната система на Община Пловдив http://priem.plovdiv.bg
Кампанията за прием на ученици в първи клас за новата учебна 2024/2025 година (за родените през 2017 година деца) започва на 13 май. Родителите ще могат да кандидатстват онлайн чрез електронната система за прием на ученици на Община Пловдив – http://priem.plovdiv.bg, където ще бъдат обявени свободните места. По-ранното подаване на заявления не носи предимство – важно е да бъде спазен крайният срок, който за първото класиране е 5 юни 2024 г. Резултатите от него ще станат ясни на 6 юни. Следват още две класирания – на 17 юни и 26 юни.
Утвърденият график с всички срокове за предвидените 3 класирания за прием през 2024 година е публикуван на интернет страницата на системата в раздела с „Нормативни документи“ и към „Ръководството за родителя“. Ако останат незаписани деца след последното трето класиране, родителите им ще могат да подават заявления на място в училищата с останали свободни места.
Заявление за кандидатстване в първи клас може да бъде подадено и на хартиен носител (по образец) в избраното от родителите училище по първо желание. За тези случаи срокът за участие в първото класиране е до 4 юни 2024 г. Важно условие е подаването само на едно заявление – по интернет или на хартиен носител, защото системата не позволява въвеждане на второ заявление за едно дете.
Очаква се кандидатстващите деца с регистрация в Пловдив да са приблизително 3200 – колкото беше приемът и през предходната година. По предварителни данни на обобщения проект за план-приема местата ще са над 3400 в 45 общински училища. Това означава, че са осигурени места за всички деца.
Критерият с най-голяма тежест за прием е местоживеенето на детето. Най-голям брой точки получават тези с настоящ или постоянен адрес над 3 години в съответния прилежащ район на училището. Няма промяна в критериите за прием, спрямо предходната година. Родителите могат да се запознаят с подробните правила от сайта на системата, а конкретна информация за събраните точки за прием могат да намерят от Приложение №2 към наредбата – „Критерии за класиране, точки за тях и документи, които доказват съответните критерии“, което е публикувано в раздел „Точки за прием“.
През 2024 година електронно централизирано класиране и записване на деца в първи клас ще се проведе за осми път в Пловдив. Чрез електронния прием се спестява време на родителите и се повишава информираността им. От училищата също споделят, че чрез системата приемът на ученици е улеснен. Всичко важно за приема на ученици в първи клас родителите могат да намерят на сайта на електронната система на Община Пловдив http://priem.plovdiv.bg