Статия юбилей

Честит юбилей!

Над 100-годишна традиция в началното образование

НУ „Христо Ботев“ е открито в гр. Пловдив през 1914 г и вече над 100 години осигурява качествено начално образование. Днес това е единственото самостоятелно начално училище на територията на район „Северен”, което осигурява спокойствие и сигурност за вашето дете през целия период на обучение в начална училищна степен.

Целодневна организация на учебния процес от 7:30 до 18:00 часа. Екип от професионалисти и специалисти с доказани педагогически умения. Осигурена професионалната помощ на логопед и психолог.

Много добра материално-техническа база и съвременно оборудвани кабинети, отговарящи на новите изисквания и потребности на образованието. Столът осигурява ежедневно топла храна за желаещите, както и безплатни закуски по програмата „Топло мляко” и „Училищен плод”.

Възможност за извънкласни форми на обучение: народни танци, йога, гимнастика, футбол и др.