Обществен съвет

Обществен съвет

Председател: Бояна Пачева

Членове:

Васка Бакларова

Дора Мирчева

Надежда Димитрова

Николай Атанасов