Учители:

Учители

Класни ръководители:

Мая Геoргиева, Антоанета Узова, Гергана Минчева, Виолета Иванова, Таня Петкова, Людмила Балабанова, Росица Усева, Валя Колева, Сабина Цанева, Петя Ненова, Даниела Ганева, Нина Шопова, Мария Дюлгерова, Мариана Бандева, Гергана Тотова, Невена Димитрова, Светла Шопова, Венета Велева, Теодора Бъркалова.

Учители ГЦДОУД:

Зоя Баирска, Николина Русева, Христо Кондаков,  Атанас Добрев, Миглена Валериева, Георги Димитров, Цанко Михов, Росица Драгоева, Мария Стоянова, Мария Жилова, Рени Джаферска, Кристина Аргирова, Надежда Гелова, Петя Скубарева, Петя Димова, Нина Минева, Ивелина Арнаудова, Теодора Кордева.

Подготвителна група: Росица Караилиева

Специалисти: Мария Петрова – музика, Атанас Газепов, Виолета Томова – физическо възпитание и спорт, Мария Даскалова – Английски език.

Пед.съветник: Димитър Богданов

Логопед: Людмила Епитропова