Loading...
edu-logo

ул. „Зайчар“ 7, Пловдив

НУ „Христо Ботев“ – Пловдив спечели финансиране по национална програма „ОСИГУРЯВАНЕ НА СЪВРЕМЕННА, СИГУРНА И ДОСТЪПНА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА“, Модул 2 „Площадки за обучение по безопасност на движението по пътищата“

от | ян. 20, 2024 | БДП

Проектът е спечелен и реализиран по Национални програми на МОН за 2023 година и включва осигуряване на външна и вътрешна (подвижна) площадка за обучение по безопасност на движението по пътищата (БДП) в училище; тяхното оборудване и обзавеждане. Целта на програмата е създаване условия за подобряване организацията на обучението и възпитанието на децата в пътното движение в рамките на образователната институция /детска градина, училище/ и извън нея. Стойността на проекта е 4500 лв., като се осигурява съфинансиране от училището в размер на 20% от извършените разходи (900лв).

При осигуряването на външна и вътрешна (подвижна) площадка за обучение по БДП са изпълнени следните изисквания:

Дейност 1. Външна площадка

– Минимален размер 11 м х 6 м;
– При разчертаването на площадката е необходимо да има от 4 до 8 кръстовища (като се вземе предвид, че пешеходните пътеки също се броят за кръстовища)

Дейност 2. Вътрешна (подвижна) площадкаМинимален размер 5 м х 4,45 м;

Формата, размерите и съдържанието на площадките представляват умален размер на комуникационна мрежа от сгради, паркинг, улици, кръстовища и велосипедна алея, запълнени с вертикална сигнализация (пътни знаци и светофари) и хоризонтална маркировка.

Училището разполага със следното оборудване и обзавеждане за площадките:

Дейност 3. Оборудване и обзавеждане за външната и вътрешната площадки:- 1 модел на светофар (подвижен с минимална височина 137 см);
– 1 стоп палка;
– 12 сигнално-предпазни жилетки;
– 1 комплект от 10 броя пътни знаци (с минимална височина 110 см);
– 10 конуса;
– 2 броя симулационни очила;
– 2 табла за обучение по БДП;
– 1 велосипед;
– 1 каска за велосипедист;
– 1 програмируем учебен робот.
Комплектът от оборудването и обзавеждането се използва и за външните, и за вътрешните площадки.

Модулните учебни площадки са предназначение за възпитанието и обучението на децата и учениците като пешеходци и велосипедисти в часовете по Безопасност на движението по пътищата; за формиране на социално-отговорно поведение. Целта им е децата подробно да се запознаят с правилата за движение по улиците, както и с техническите средства за организация и регулиране на движението.

На площадките учениците, пешеходци/ велосипедисти, формират умения да:

– различават елементите на улицата;

– разпознават и различават основните пътни знаци;

– разпознават трите основни сигнала на светофара;

– да разпознават основните елементи на различните видове кръстовища;

– да пресичат безопасно регулирани и нерегулирани кръстовища.

Безопасността на децата-участници в пътното движение е един от най-сложните проблеми на обществото, тъй като е пряко свързан с опазване на живота и здравето на децата и учениците днес и с подготвянето им като знаещи, културни, дисциплинирани и отговорни участници в движението в утрешния ден.