Визия

Училището предоставя подходяща среда за : Личностно развитие; Активна спортна дейност; Начална компютърна грамотност; Екологично съзнание; Творческа изява.