Мисия

  • Ние се стремим да направим училището привлекателно, достъпно, сигурно и гарантиращо грамотността и развитието на личността.
  • Желаем да продължим непрекъснатия процес на работа към достигане на високо качество на обучение и възпитание на учениците.
  • Създаваме и подобряваме условията за оптималното разгръщане на личностния потенциал на учениците, съобразно изискванията и стандартите на Европейския съюз.