Приоритети

  • Опазване живота и здравето на децата.
  • Достигане и надграждане на държавните образователни изисквания.
  • Осигуряване на целодневна организация на учебния процес.
  • Реализиране на идеите на гражданско образование.
  • Екологично възпитание чрез дейности, утвърждаващи училището като носител на “Зелен флаг”.
  • Училище утвърждаващо здравето.