Иван Пенев - Директор

 

Таня Дачева - Пом. Директор

Педагогическа колегия

Учители:

Ели Лисичкова, Мая Георгиева, Антоанета Узова, Гергана Минчева, Виолета Иванова, Таня Петкова, Людмила Балабанова, Росица Усева, Валя Колева, Иванка Миланова, Марияна Механджиева, Петя Ненова, Даниела Ганева, Мария Нещерева, Марияна Бандева, Светла Шопова, Венета Велева, Мария Аргирова, Виолета Томова, Мария Петрова.

Възпитатели:

Надежда Гелова, Виктория Чомпалова, Зоя Баирска, Николина Русенова, Кристина Аргирова, Гергана, Димитър Богданов, Ивелина Зоина, Валентина Кирева, Атанас Добрев, Гергана Тотова, Теодора Кордева, Невена Димитрова

Пед.съветник: Милен Стайков

Логопед: Людмила Епитропова

От първо лице

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Иван Пенев - Директор

  

За нас успехите на колектива на НУ"Христо Ботев" се измерват чрез постигането на следните основни цели: предоставяне на полезни знания на учениците; предразполагане на децата да се чувстват максимално добре, да не се притесняват, да идват с усмивка и желание и да им е приятно в училище; опазване живота и здравето на учениците.

Иван Пенев - Директор

Таня Дачева - Пом. Директор

  

НУ "Христо Ботев" е едно от най-добрите начални училища в България, защото разполага с прекрасен преподавателски колектив, който с много енергия и плам дерзае в сферата на образованието. Това е много ценно в наше време, когато имаме девалвация на ценностите. Бих казала на родителите да инвестират в децата си много любов и нежност. Да следват амбициите, свързани с постигане на държавните образователни изисквания, което е изключително важно за бъдещата реализация на учениците. Най-прекрасната инвестиция за едно семейство е просперитета на тяхното дете и родителите могат изцяло да разчитат на нашата подкрепа.

Таня Дачева - Пом. Директор

Иванка Миланова - Учител

  

За мен професията на начален учител е изключително интересна, ако отново трябва да започна трудовия си път отново бих я избрала, защото е мое призвание. Заставайки пред няколко десетки ученици в клас - ти си и артист, и майката, и строгия човек, който да ги напътства. Учителския колектив в НУ "Христо Ботев" е изключително сплотен, интересите ни са общи, предизвикателствата също. Основното предимство за децата, посещаващи училище от първи до четвърти клас е уюта и спокойствието да се намират сред свои връстници.

Иванка Миланова - Учител

Венета Велева - Учител

  

Началното училище трябва да бъде като дом за нашите деца. В него те да идват с желание, да се чувстват обичани, защитени. Да бъдем всички като едно семейство, в което те да получават най-доброто. Да растат безгрижни, свободни и да получават полезни знания, които ще им служат занапред в живота.

Венета Велева - Учител

Красимира Добрева - Училищно настоятелство

  

Избрах НУ "Христо Ботев" за моите две деца заради положителните мнения, които чух. Разбрах, че най-добрите учители в начален курс на обучение са тук. Ако едно дете се учи и постига добри резултати - това се дължи най-вече на учителите, които го насочват. В дейността на училищното настоятелство се включих заради стремежа да направим нашето училище по-хубаво, по-модерно и като цяло по-добър дом за нашите деца, а и да помагаме на учителите с каквото можем.

Красимира Добрева - Училищно настоятелство