Свободни места за ученици за 2016 2017 учебна година

 

клас Описание на паралелката Брой места Дата на публикуване
ПГ Полудневна смесена 5-6г 4 26.10.2016
общообразователна, дневна, целодневна организация по чл.20, ал 1 1 20.10.2016
общообразователна, дневна, целодневна организация по чл.20, ал 1    
общообразователна, дневна, целодневна организация по чл.20, ал 1    
общообразователна, дневна, целодневна организация по чл.20, ал 1    
общообразователна, дневна, целодневна организация по чл.20, ал 1    
непрофилирана, дневна, целодневна организация по чл.20, ал 1 2 20.10.2016
непрофилирана, дневна, целодневна организация по чл.20, ал 1 2 20.10.2016
непрофилирана, дневна, целодневна организация по чл.20, ал 1 4 20.10.2016
непрофилирана, дневна, целодневна организация по чл.20, ал 1 -  
непрофилирана, дневна, целодневна организация по чл.20, ал 1 4 26.10.2016
непрофилирана, дневна, целодневна организация по чл.20, ал 1 -  
непрофилирана, дневна, целодневна организация по чл.20, ал 1 2 20.10.2016
непрофилирана, дневна, целодневна организация по чл.20, ал 1 -  
непрофилирана, дневна, целодневна организация по чл.20, ал 1 -  
непрофилирана, дневна, целодневна организация по чл.20, ал 1 -  
непрофилирана, дневна, целодневна организация по чл.20, ал 1 2 20.10.2016
непрофилирана, дневна, целодневна организация по чл.20, ал 1 7 20.10.2016
непрофилирана, дневна, целодневна организация по чл.20, ал 1 -  
непрофилирана, дневна, целодневна организация по чл.20, ал 1 -