Графици

 

→ ГРАФИК за провеждане на консултациите по учебни предмети с ученици от I до IV клас през втори срок на учебната 2018/2019 годиназа провеждане на консултациите по учебни предмети с ученици от I до IV клас през втори срок на учебната 2018/2019 година

 ГРАФИК за провеждане на консултациите по учебни предмети с ученици от I до IV клас/педагогически ситуации в ПГ през втори срок на учебната 2018/2019 годиназа провеждане на консултациите по учебни предмети с ученици от I до IV клас/педагогически ситуации в ПГ през втори срок на учебната 2018/2019 година

 ГРАФИК за провеждане на втори час на класа – за консултиране на родители и ученици и водене на училищна документация /I до IV клас/ втори срок и за консултиране на родители и деца от ПГ и за водене на задължителна документация за учебната 2018/2019 годиназа провеждане на втори час на класа – за консултиране на родители и ученици и водене на училищна документация /I до IV клас/ втори срок и за консултиране на родители и деца от ПГ и за водене на задължителна документация за учебната 2018/2019 година

 

 ГРАФИК за провеждане на консултациите по учебни предмети с ученици от I до IV клас/педагогически ситуации в ПГ през първи срок на учебната 2018/2019 година