Униформи

Уважаеми родители,

В сила от учебната 2016 – 2017 година ученическата униформа в НУ „Христо Ботев“, Пловдив е със задължителен характер. Приета е на заседание на Педагогическия съвет и съгласувано с училищното настоятелство.
Задължението на учениците да носят униформа е регламентирано в Правилника за дейността на училището:

„ ....VIII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДЕЦАТА/УЧЕНИЦИТЕ
Раздел I. Основни права и задължения
Чл. 66. (1) Учениците имат следните задължения:
4. да носят пълна училищна униформа на празници и събития, а ежедневно два елемента от ученическата униформа и другите отличителни знаци на училището (значки, емблеми), или да се явяват в училището с подходящо облекло; ...“

 uniforma1

 

ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВКА

Бъдещите първокласници и всички останали ученици на НУ „Христо Ботев”, град Пловдив, могат да поръчат униформите в магазините на фирма „Пен Силует“. Необходимо е да предвидите технологично време за изпълнение на заявката Ви.

Магазин център Пен Силует
Данни за контакт

тел. 032 626201, ул. "Леонардо да Винчи" №15, Пловдив 4000 България
Работно време - Понеделник до петък: 10:00 до 13:30-14:30 до 18:30 часа, Почивка 13:30-14:30 часа.
Работно време в почивни дни - Събота от 10:00 до 15:00 часа. Неделя почивен ден.
GPS координати: 42.142749, 24.753231
LINK-  http://shop.pensiluet.com/hristo-botev-plovdiv

uniforma2a uniforma3a