Клубове "Твоят час"

Уважаеми родители, колеги, ученици,
В началото на учебната 2016/2017 г. в НУ „Христо Ботев“, гр. Пловдив стартира Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.
image1

В началото на учебната година бяха раздадени на учениците анкети за заявяване на желание за избор и участие в извънкласни дейности към НУ „Христо Ботев“, гр. Пловдив. Желаещите ученици получиха и попълниха анкетните проучвания.
След приключване на попълването на анкетите Съветът „Твоят час“ извърши обобщение на резултатите и ги представи на директора на училището Иван Пенев за одобрение, а на педагогически съвет и на общо събрание бяха предложени и избрани 11 извънкласни дейности с 11 ръководители и 198 ученици, разпределени в 11 групи, както следва:

1. КЛУБ „АЗ И СВЕТЪТ ОКОЛО МЕН“ - Занимание по интереси с ръководител Петя Маринова Палийска и общ брой деца – 22
2. КЛУБ „В СВЕТА НА ИЗКУСТВОТО“ - Занимание по интереси с ръководител Таня Димитрова Петкова и общ брой деца – 22
3. КЛУБ „В СВЕТА НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ“ - Занимание по интереси с ръководител Венета Юрданова Велева и общ брой деца – 22
4. КЛУБ „ВЪШЕБСТВОТО НА ЦВЕТОВЕТЕ“ - Занимание по интереси с ръководител Мария Костадинова Нещерева и общ брой деца – 21
5. КЛУБ „МУЗИКАЛЕН СВЯТ“ - Занимание по интереси с ръководител Мария Василева Петрова и общ брой деца – 21
6. КЛУБ „ПРИКАЗЕН СВЯТ“ - Занимание по интереси с ръководител Светла Атанасова Шопова и общ брой деца – 21
7. КЛУБ „СПОРТЪТ Е ЗДРАВЕ“ - Занимание по интереси с ръководител Светла Атанасова Шопова и общ брой деца – 21
8. КЛУБ „С ОБИЧ КЪМ РУСКИЯ ЕЗИК“ - Занимание по интереси с ръководител Иван Пенев Пенев и общ брой деца – 25
9. КЛУБ „ДА ЧЕТЕМ И ДА ПИШЕМ“ - Обучителни затруднения с ръководител Валя Иванова Колева и общ брой деца – 8
10. КЛУБ „МНОГОЗНАЙКО“ - Обучителни затруднения с ръководител Георги Руменов Петров и общ брой деца – 7
11. КЛУБ „ПРЕСМЕТЛИВКО“ - Обучителни затруднения с ръководител Венета Юрданова Велева и общ брой деца – 8

КЛУБ „АЗ И СВЕТЪТ ОКОЛО МЕН“

Списък на ученици в групата

Ученик Дата на раждане Училище Клас Записване Отписване -
1  Вероника Костадинова Кесова 12.08.2009 НУ "Христо Ботев" 1 б 02.11.2016  --.--.---   
2  Виктория Илиянова Бързинска 04.01.2009 НУ "Христо Ботев" 1 б 02.11.2016  --.--.---   
3  Виктория Лъчезарова Караджова 10.04.2009 НУ "Христо Ботев" 1 б 02.11.2016  --.--.---   
4  Вяра Данаилова Иванова  14.05.2009 НУ "Христо Ботев" 1 д 02.11.2016  --.--.---   
5  Иванина Томова Ташева 02.05.2009 НУ "Христо Ботев" 1 д 02.11.2016  --.--.---   
6  Ивон Владимирова Илкова 26.07.2009 НУ "Христо Ботев" 1 в 02.11.2016  --.--.---   
7  Илина Илиева Милева 12.11.2009 НУ "Христо Ботев" 1 б 02.11.2016  --.--.---   
8  Калина Сашева Пиронкова 02.06.2009 НУ "Христо Ботев" 1 б 02.11.2016  --.--.---   
9  Магдалена Василева Кръстева 19.07.2009 НУ "Христо Ботев" 1 д 02.11.2016  --.--.---   
10  Мария Петрова Танакова 22.11.2009 НУ "Христо Ботев" 1 в 02.11.2016  --.--.---   
11  Мирослава Стоянова Стоянова 12.02.2009 НУ "Христо Ботев" 1 б 02.11.2016  --.--.---   
12  Никол Колева Димова 02.08.2009 НУ "Христо Ботев" 1 б 02.11.2016  --.--.---   
13  Петър Дамянов Петров 04.08.2009 НУ "Христо Ботев" 1 б 02.11.2016  --.--.---   
14  Петър Станиславов Костов 10.12.2009 НУ "Христо Ботев" 1 б 02.11.2016  --.--.---   
15  Радостин Радков Митов 03.12.2009 НУ "Христо Ботев" 1 в 02.11.2016  --.--.---   
16  Рая Радославова Андонова 08.11.2009 НУ "Христо Ботев" 1 б 02.11.2016  --.--.---   
17  Симеон Ивайлов Чавдаров 29.05.2009 НУ "Христо Ботев" 1 б 02.11.2016  --.--.---   
18  Симеона Цветанова Петкова 11.06.2009 НУ "Христо Ботев" 1 в 02.11.2016  --.--.---   
19  Снежана Георгиева Мирчева 23.01.2009 НУ "Христо Ботев" 1 б 02.11.2016  --.--.---   
20  София Гинева Колева 05.02.2009 НУ "Христо Ботев" 1 б 02.11.2016  --.--.---   
21  Стоян Милков Бакалски 22.04.2009 НУ "Христо Ботев" 1 б 02.11.2016  --.--.---   
22  Теодора Иванова Илиева 20.08.2009 НУ "Христо Ботев" 1 б 02.11.2016  --.--.---   

КЛУБ „В СВЕТА НА ИЗКУСТВОТО“

Списък на ученици в групата

Ученик Дата на раждане Училище Клас Записване Отписване -
1  Ана Димитрова Трифонова 10.07.2007 НУ "Христо Ботев" 3 д 05.11.2016  --.--.---   
2  Анелия Романова Табанова  27.11.2007 НУ "Христо Ботев" 3 г 05.11.2016  --.--.---   
3  Анита Лъчезарова Данчева  12.09.2007 НУ "Христо Ботев" 3 д 05.11.2016  --.--.---   
4  Ванеса Веселинова Кичукова  28.05.2007 НУ "Христо Ботев" 3 г 05.11.2016  --.--.---   
5  Ванеса Ивайлова Керменлиева 09.08.2007 НУ "Христо Ботев" 3 д 05.11.2016  --.--.---   
6  Веселина Запрянова Колева 27.08.2007 НУ "Христо Ботев" 3 д 05.11.2016  --.--.---   
7  Виктория Николаева Атанасова  30.01.2007 НУ "Христо Ботев" 3 г 05.11.2016  --.--.---   
8  Гергана Руменова Налбантова 05.04.2007 НУ "Христо Ботев" 3 д 05.11.2016  --.--.---   
9  Десислава Иванова Петрова 06.08.2007 НУ "Христо Ботев" 3 д 05.11.2016  --.--.---   
10  Диляна Николаева Колева  31.05.2007 НУ "Христо Ботев" 3 г 05.11.2016  --.--.---   
11  Йоана Емилова Кацарска 05.07.2007 НУ "Христо Ботев" 3 д 05.11.2016  --.--.---   
12  Летисия Людмилова Севова 14.06.2007 НУ "Христо Ботев" 3 г 05.11.2016  --.--.---   
13  Магдалена Александрова Туфкова 17.07.2007 НУ "Христо Ботев" 3 д 05.11.2016  --.--.---   
14  Мария Петрова Спирова 22.08.2007 НУ "Христо Ботев" 3 д 05.11.2016  --.--.---   
15  Мария Тодорова Радоева  23.05.2007 НУ "Христо Ботев" 3 г 05.11.2016  --.--.---   
16  Мирослав Атанасов Агов 20.03.2007 НУ "Христо Ботев" 3 г 05.11.2016  --.--.---   
17  Никол Петрова Василева 07.01.2007 НУ "Христо Ботев" 3 г 05.11.2016  --.--.---   
18  Поля Георгиева Кабамитова  21.11.2007 НУ "Христо Ботев" 3 г 05.11.2016  --.--.---   
19  Радина Любомирова Георгиева 23.05.2007 НУ "Христо Ботев" 3 г 05.11.2016  --.--.---   
20  Радост Радославова Йовкова  28.02.2007 НУ "Христо Ботев" 3 д 05.11.2016  --.--.---   
21  Радостина Рангелова Динова 29.10.2007 НУ "Христо Ботев" 3 д 05.11.2016  --.--.---   
22  Теодора Томова Томова 18.07.2007 НУ "Христо Ботев" 3 д 05.11.2016  --.--.---   

КЛУБ „В СВЕТА НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ“

Списък на ученици в групата

Ученик Дата на раждане Училище Клас Записване Отписване -
1  Андрей Красимиров Айвазов 18.07.2008 НУ "Христо Ботев" 2 в 04.11.2016  --.--.---   
2  Атанас Тодоров Стоилов 14.11.2008 НУ "Христо Ботев" 2 б 04.11.2016  --.--.---   
3  Валери Бориславов Дончев 15.08.2008 НУ "Христо Ботев" 2 в 04.11.2016  --.--.---   
4  Виктория Илиева Рангелова 11.02.2008 НУ "Христо Ботев" 2 б 04.11.2016  --.--.---   
5  Георги Красимиров Кацаров 23.09.2008 НУ "Христо Ботев" 2 в 04.11.2016  --.--.---   
6  Георги Радославов Терзиев  10.05.2008 НУ "Христо Ботев" 2 а 04.11.2016  --.--.---   
7  Димитър Диянов Добрев 19.06.2008 НУ "Христо Ботев" 2 в 04.11.2016  --.--.---   
8  Димитър Стоянов Генов 20.01.2009 НУ "Христо Ботев" 2 а 04.11.2016  --.--.---   
9  Добривой Яне Йовановски 30.04.2008 НУ "Христо Ботев" 2 б 04.11.2016  --.--.---   
10  Крис Недков Каблешков  30.06.2008 НУ "Христо Ботев" 2 а 04.11.2016  --.--.---   
11  Кристиян Веселинов Гичев 16.09.2008 НУ "Христо Ботев" 2 в 04.11.2016  --.--.---   
12  Лусия Генадиева Ламбова  26.02.2008 НУ "Христо Ботев" 2 г 04.11.2016  --.--.---   
13  Мария Ангелова Ефтимова 25.04.2008 НУ "Христо Ботев" 2 б 04.11.2016  --.--.---   
14  Мартин Георгиев Йорданов 11.04.2008 НУ "Христо Ботев" 2 а 04.11.2016  --.--.---   
15  Мартин Димитров Марев  04.01.2008 НУ "Христо Ботев" 2 г 04.11.2016  --.--.---   
16  Момчил Момчилов Даков 01.12.2008 НУ "Христо Ботев" 2 б 04.11.2016  --.--.---   
17  Надежда Стойчева Танева  28.04.2008 НУ "Христо Ботев" 2 г 04.11.2016  --.--.---   
18  Никола Владимиров Гунчев 01.10.2008 НУ "Христо Ботев" 2 б 04.11.2016  --.--.---   
19  Радостин Веселинов Дишев 28.06.2008 НУ "Христо Ботев" 2 б 04.11.2016  --.--.---   
20  Рая Даниелова Стайкова 02.05.2008 НУ "Христо Ботев" 2 а 04.11.2016  --.--.---   
21  Станимир Делков Звисков  05.02.2008 НУ "Христо Ботев" 2 г 04.11.2016  --.--.---   
22  Юлиан Тодоров Нотов  18.07.2008 НУ "Христо Ботев" 2 г 04.11.2016  --.--.---   

КЛУБ „ВЪШЕБСТВОТО НА ЦВЕТОВЕТЕ“

         Списък на ученици в групата

Ученик Дата на раждане Училище Клас Записване Отписване -
1  Адриана Христова Дерузова 30.12.2009 НУ "Христо Ботев" 1 в 08.11.2016  --.--.---   
2  Александра Динкова Дериманова 22.05.2009 НУ "Христо Ботев" 1 г 08.11.2016  --.--.---   
3  Александър Юлиянов Кръстев 29.09.2009 НУ "Христо Ботев" 1 г 08.11.2016  --.--.---   
4  Ана Веселинова Богданова 20.08.2009 НУ "Христо Ботев" 1 г 08.11.2016  --.--.---   
5  Антония Руменова Сертова 17.01.2009 НУ "Христо Ботев" 1 а 08.11.2016  --.--.---   
6  Виктория Венелинова Миленова 14.08.2009 НУ "Христо Ботев" 1 г 08.11.2016  --.--.---   
7  Вяра Данаилова Иванова  14.05.2009 НУ "Христо Ботев" 1 д 08.11.2016  --.--.---   
8  Галина Борисова Гавазова 10.08.2009 НУ "Христо Ботев" 1 г 08.11.2016  --.--.---   
9  Деница Янкова Янкова 17.02.2009 НУ "Христо Ботев" 1 г 08.11.2016  --.--.---   
10  Ивайла Мирославова Иванова 27.03.2009 НУ "Христо Ботев" 1 в 08.11.2016  --.--.---   
11  Ивайло Димитров Попов 10.03.2009 НУ "Христо Ботев" 1 г 08.11.2016  --.--.---   
12  Илияна Николаева Хайгърова 24.02.2009 НУ "Христо Ботев" 1 г 08.11.2016  --.--.---   
13  Йоан Павлов Иванов 22.08.2009 НУ "Христо Ботев" 1 г 08.11.2016  --.--.---   
14  Лъчезар Владимиров Радев 27.07.2009 НУ "Христо Ботев" 1 в 08.11.2016  --.--.---   
15  Марина Заркова Тандова 22.05.2009 НУ "Христо Ботев" 1 а 08.11.2016  --.--.---   
16  Мая Иванова Кундева 09.06.2009 НУ "Христо Ботев" 1 г 08.11.2016  --.--.---   
17  Невена Николаева Дуйнова 12.12.2009 НУ "Христо Ботев" 1 а 08.11.2016  --.--.---   
18  Паула Павлова Стефанова 24.08.2009 НУ "Христо Ботев" 1 г 08.11.2016  --.--.---   
19  Петър Константинов Петров 14.07.2009 НУ "Христо Ботев" 1 а 08.11.2016  --.--.---   
20  Таня Василева Костова 22.03.2009 НУ "Христо Ботев" 1 г 08.11.2016  --.--.---   
21  Теодора Божидарова Угринова 10.08.2009 НУ "Христо Ботев" 1 г 08.11.2016  --.--.---   

КЛУБ „МУЗИКАЛЕН СВЯТ“

Списък на ученици в групата

Ученик Дата на раждане Училище Клас Записване Отписване -
1  Александра Димитрова Стойчева 03.09.2007 НУ "Христо Ботев" 3 б 02.11.2016  --.--.---   
2  Анелия Романова Табанова  27.11.2007 НУ "Христо Ботев" 3 г 02.11.2016  --.--.---   
3  Анита Лъчезарова Данчева  12.09.2007 НУ "Христо Ботев" 3 д 02.11.2016  --.--.---   
4  Белослава Владимирова Халкалиева 29.04.2007 НУ "Христо Ботев" 3 д 02.11.2016  --.--.---   
5  Ванеса Веселинова Кичукова  28.05.2007 НУ "Христо Ботев" 3 г 02.11.2016  --.--.---   
6  Виктория Димитрова Стоева 23.05.2006 НУ "Христо Ботев" 4 б 02.11.2016  --.--.---   
7  Виктория Николаева Атанасова  30.01.2007 НУ "Христо Ботев" 3 г 02.11.2016  --.--.---   
8  Габриела Петрова Лалова 16.10.2007 НУ "Христо Ботев" 3 б 02.11.2016  --.--.---   
9  Дарена Атанасова Ласкова 27.10.2007 НУ "Христо Ботев" 3 а 02.11.2016  --.--.---   
10  Диляна Николаева Колева  31.05.2007 НУ "Христо Ботев" 3 г 02.11.2016  --.--.---   
11  Евиан Викторова Зинухова 19.06.2007 НУ "Христо Ботев" 3 б 02.11.2016  --.--.---   
12  Елена Уйлям Гоги 30.07.2007 НУ "Христо Ботев" 3 д 02.11.2016  --.--.---   
13  Кристина Благоева Динкова 03.04.2007 НУ "Христо Ботев" 3 б 02.11.2016  --.--.---   
14  Мария Валентинова Танова 27.09.2007 НУ "Христо Ботев" 3 б 02.11.2016  --.--.---   
15  Мария Милкова Димитрова 15.03.2006 НУ "Христо Ботев" 4 б 02.11.2016  --.--.---   
16  Мария Тодорова Радоева  23.05.2007 НУ "Христо Ботев" 3 г 02.11.2016  --.--.---   
17  Поля Георгиева Кабамитова  21.11.2007 НУ "Христо Ботев" 3 г 02.11.2016  --.--.---   
18  Радост Радославова Йовкова  28.02.2007 НУ "Христо Ботев" 3 д 02.11.2016  --.--.---   
19  Румяна Атанасова Ласкова 27.10.2007 НУ "Христо Ботев" 3 а 02.11.2016  --.--.---   
20  Симона Атанасова Марева  23.08.2006 НУ "Христо Ботев" 4 б 02.11.2016  --.--.---   
21  Теодора Живкова Тодорова 03.12.2007 НУ "Христо Ботев" 3 г 02.11.2016  --.--.---   

КЛУБ „ПРИКАЗЕН СВЯТ“

Списък на ученици в групата

Ученик Дата на раждане Училище Клас Записване Отписване -
1  Анна Димитрова Бизева  01.02.2008 НУ "Христо Ботев" 2 а 07.11.2016  --.--.---   
2  Антония Илчева Илчева 18.11.2008 НУ "Христо Ботев" 2 а 07.11.2016  --.--.---   
3  Боян Драгомиров Бинев 10.08.2008 НУ "Христо Ботев" 2 а 07.11.2016  --.--.---   
4  Виктория Яворова Якимова 08.05.2008 НУ "Христо Ботев" 2 д 07.11.2016  --.--.---   
5  Даниел Йорданов Янин 04.11.2008 НУ "Христо Ботев" 2 г 07.11.2016  --.--.---   
6  Даниела Рангелова Ангелиева 19.02.2008 НУ "Христо Ботев" 2 г 07.11.2016  --.--.---   
7  Деница Иванова Арабаджиева 12.10.2008 НУ "Христо Ботев" 2 г 07.11.2016  --.--.---   
8  Ива Иванова Талаганова 18.03.2008 НУ "Христо Ботев" 2 г 07.11.2016  --.--.---   
9  Иванина Василева Тачева 15.10.2008 НУ "Христо Ботев" 2 г 07.11.2016  --.--.---   
10  Йоана Христова Енева 29.01.2008 НУ "Христо Ботев" 2 в 07.11.2016  --.--.---   
11  Лидия Стоянова Неделчева 24.06.2008 НУ "Христо Ботев" 2 а 07.11.2016  --.--.---   
12  Лусия Генадиева Ламбова  26.02.2008 НУ "Христо Ботев" 2 г 07.11.2016  --.--.---   
13  Микаела Стоянова Пешлова 14.07.2008 НУ "Христо Ботев" 2 д 07.11.2016  --.--.---   
14  Надежда Димитрова Бизева  01.02.2008 НУ "Христо Ботев" 2 а 07.11.2016  --.--.---   
15  Надежда Стойчева Танева  28.04.2008 НУ "Христо Ботев" 2 г 07.11.2016  --.--.---   
16  Рая Стефанова Костадинова 28.01.2008 НУ "Христо Ботев" 2 в 07.11.2016  --.--.---   
17  Ростислав Славков Иванов 19.09.2008 НУ "Христо Ботев" 2 г 07.11.2016  --.--.---   
18  Силвана Любенова Назърова 19.06.2008 НУ "Христо Ботев" 2 г 07.11.2016  --.--.---   
19  Станимир Делков Звисков  05.02.2008 НУ "Христо Ботев" 2 г 07.11.2016  --.--.---   
20  Станислав Стайков Миневски 30.12.2008 НУ "Христо Ботев" 2 а 07.11.2016  --.--.---   
21  Цветелина Димитрова Димитрова 23.09.2008 НУ "Христо Ботев" 2 г 07.11.2016  --.--.---   

КЛУБ „СПОРТЪТ Е ЗДРАВЕ“

Списък на ученици в групата

Ученик Дата на раждане Училище Клас Записване Отписване -
1  Алекс Росенов Чакъров 24.10.2008 НУ "Христо Ботев" 2 г 07.11.2016  --.--.---   
2  Анна Димитрова Бизева  01.02.2008 НУ "Христо Ботев" 2 а 07.11.2016  --.--.---   
3  Виктория Кънчева Аргилашка 24.08.2008 НУ "Христо Ботев" 2 г 07.11.2016  --.--.---   
4  Георги Радославов Терзиев  10.05.2008 НУ "Христо Ботев" 2 а 07.11.2016  --.--.---   
5  Георги Стойчев Стоев 05.09.2008 НУ "Христо Ботев" 2 а 07.11.2016  --.--.---   
6  Даниел Петков Загоров 05.11.2008 НУ "Христо Ботев" 2 г 07.11.2016  --.--.---   
7  Дарина Иванова Друмева 27.10.2008 НУ "Христо Ботев" 2 г 07.11.2016  --.--.---   
8  Жанет Миленова Загорова 06.09.2008 НУ "Христо Ботев" 2 г 07.11.2016  --.--.---   
9  Калоян Стоилов Найденов 25.08.2008 НУ "Христо Ботев" 2 а 07.11.2016  --.--.---   
10  Крис Недков Каблешков  30.06.2008 НУ "Христо Ботев" 2 а 07.11.2016  --.--.---   
11  Кристиан Валентинов Димов 10.10.2008 НУ "Христо Ботев" 2 а 07.11.2016  --.--.---   
12  Лазар Александров Томлеков 16.04.2008 НУ "Христо Ботев" 2 г 07.11.2016  --.--.---   
13  Мартин Димитров Марев  04.01.2008 НУ "Христо Ботев" 2 г 07.11.2016  --.--.---   
14  Надежда Димитрова Бизева  01.02.2008 НУ "Христо Ботев" 2 а 07.11.2016  --.--.---   
15  Николай Петров Шишков 13.04.2008 НУ "Христо Ботев" 2 г 07.11.2016  --.--.---   
16  Пламен Тодоров Гавраилов 01.07.2008 НУ "Христо Ботев" 2 г 07.11.2016  --.--.---   
17  Преслав Крумов Андонов 31.03.2008 НУ "Христо Ботев" 2 д 07.11.2016  --.--.---   
18  Рангел Стефанов Рабаджийски 07.01.2008 НУ "Христо Ботев" 2 д 07.11.2016  --.--.---   
19  Теодор Михалев Димов 18.04.2008 НУ "Христо Ботев" 2 г 07.11.2016  --.--.---   
20  Юлиан Тодоров Нотов  18.07.2008 НУ "Христо Ботев" 2 г 07.11.2016  --.--.---   
21  Яница Тихомирова Дерекювлиева 27.02.2008 НУ "Христо Ботев" 2 а 07.11.2016  --.--.---   

КЛУБ „С ОБИЧ КЪМ РУСКИЯ ЕЗИК“

Списък на ученици в групата

Ученик Дата на раждане Училище Клас Записване Отписване -
1  Александра Атанасова Кърпачева 27.03.2006 НУ "Христо Ботев" 4 б 08.11.2016  --.--.---   
2  Александър Александров Стамболийски 23.03.2007 НУ "Христо Ботев" 4 г 08.11.2016  --.--.---   
3  Атанас Енев Тошев 31.07.2006 НУ "Христо Ботев" 4 а 08.11.2016  --.--.---   
4  Божидар Василев Филипов 14.06.2007 НУ "Христо Ботев" 3 в 08.11.2016  --.--.---   
5  Божидар Димитров Великов 29.04.2007 НУ "Христо Ботев" 3 б 08.11.2016  --.--.---   
6  Васил Василев Гатев 01.01.2007 НУ "Христо Ботев" 3 б 08.11.2016  --.--.---   
7  Васил Емилов Малинов 05.02.2007 НУ "Христо Ботев" 3 б 08.11.2016  --.--.---   
8  Венелин Росенов Кирилов 28.12.2006 НУ "Христо Ботев" 4 а 08.11.2016  --.--.---   
9  Виктор Димитров Гюлмезов 19.07.2007 НУ "Христо Ботев" 3 б 08.11.2016  --.--.---   
10  Георги Ивайло Иванов 24.01.2007 НУ "Христо Ботев" 3 а 08.11.2016  --.--.---   
11  Дими Тодорова Стоилова 03.02.2007 НУ "Христо Ботев" 3 д 08.11.2016  --.--.---   
12  Димитър Атанасов Печалов 09.10.2006 НУ "Христо Ботев" 4 б 08.11.2016  --.--.---   
13  Димитър Николаев Даскалов 03.04.2006 НУ "Христо Ботев" 4 б 08.11.2016  --.--.---   
14  Ева Велиславова Минева 07.09.2006 НУ "Христо Ботев" 4 а 08.11.2016  --.--.---   
15  Иван-Асен Тодоров Нотов 22.09.2006 НУ "Христо Ботев" 4 а 08.11.2016  --.--.---   
16  Йоана Иванова Маджарова 12.03.2007 НУ "Христо Ботев" 3 а 08.11.2016  --.--.---   
17  Калоян Красимир Митев 16.09.2006 НУ "Христо Ботев" 4 а 08.11.2016  --.--.---   
18  Кристиан Красимиров Петров 16.08.2006 НУ "Христо Ботев" 4 а 08.11.2016  --.--.---   
19  Крум Маринов Теодосиев 23.03.2006 НУ "Христо Ботев" 4 б 08.11.2016  --.--.---   
20  Мирослав Христов Попов 20.08.2006 НУ "Христо Ботев" 4 в 08.11.2016  --.--.---   
21  Никол Николаева Добрева 24.07.2006 НУ "Христо Ботев" 4 в 08.11.2016  --.--.---   
22  Никол Юриева Ганчева 14.11.2006 НУ "Христо Ботев" 4 а 08.11.2016  --.--.---   
23  Николай Цветомиров Терзиев 16.04.2008 НУ "Христо Ботев" 3 б 08.11.2016  --.--.---   
24  Петя Радославова Пенева 05.01.2006 НУ "Христо Ботев" 4 б 08.11.2016  --.--.---   
25  Христиан Танев Софиев 13.10.2006 НУ "Христо Ботев" 4 б 08.11.2016  --.--.---   

КЛУБ „ДА ЧЕТЕМ И ДА ПИШЕМ“

Списък на ученици в групата

Ученик Дата на раждане Училище Клас Записване Отписване -
1  Александрина Иванова Симетчиева 02.07.2006 НУ "Христо Ботев" 4 в 02.11.2016  --.--.---   
2  Даниела Димитрова Гъркова 29.01.2006 НУ "Христо Ботев" 4 в 02.11.2016  --.--.---   
3  Лили Шенкова Мехмедова 04.11.2006 НУ "Христо Ботев" 4 б 02.11.2016  --.--.---   
4  Пламена Димитрова Ласкова 23.03.2006 НУ "Христо Ботев" 4 в 02.11.2016  --.--.---   
5  Поля Милкова Айлова 12.12.2006 НУ "Христо Ботев" 4 в 02.11.2016  --.--.---   
6  Ралица Каменова Костадинова 06.10.2006 НУ "Христо Ботев" 4 в 02.11.2016  --.--.---   
7  Симона Атанасова Марева  23.08.2006 НУ "Христо Ботев" 4 б 02.11.2016  --.--.---   
8  Снежана Стоянова Пехливанова 26.05.2006 НУ "Христо Ботев" 4 в 02.11.2016  --.--.---   

КЛУБ „МНОГОЗНАЙКО“

Списък на ученици в групата

Ученик Дата на раждане Училище Клас Записване Отписване -
1  Борис Атанасов Тотев 01.10.2007 НУ "Христо Ботев" 3 д 02.11.2016  --.--.---   
2  Димитър Георгиев Биков 08.05.2007 НУ "Христо Ботев" 3 б 02.11.2016  --.--.---   
3  Димитър Стоянов Петков 20.06.2007 НУ "Христо Ботев" 3 а 02.11.2016  --.--.---   
4  Иванка Иванова Нейкова 01.10.2007 НУ "Христо Ботев" 3 б 02.11.2016  --.--.---   
5  Пресиян Франц Добрев 08.02.2007 НУ "Христо Ботев" 3 в 02.11.2016  --.--.---   
6  Филип Филипов Янев 14.06.2007 НУ "Христо Ботев" 3 а 02.11.2016  --.--.---   
7  Христина Димитрова Станкова 07.11.2007 НУ "Христо Ботев" 3 в 02.11.2016  --.--.---   

КЛУБ „ПРЕСМЕТЛИВКО“

Списък на ученици в групата

Ученик Дата на раждане Училище Клас Записване Отписване -
1  Алекс Ангелов Захариев 06.08.2008 НУ "Христо Ботев" 2 б 02.11.2016  --.--.---   
2  Виктор Юлиянов Бабчев 17.06.2008 НУ "Христо Ботев" 2 д 02.11.2016  --.--.---   
3  Гергана Георгиева Стоева 15.01.2008 НУ "Христо Ботев" 2 д 02.11.2016  --.--.---   
4  Дилеки Мануелова Михайлова 30.01.2009 НУ "Христо Ботев" 2 б 02.11.2016  --.--.---   
5  Елеонора Радославова Батаклиева 20.12.2008 НУ "Христо Ботев" 2 д 02.11.2016  --.--.---   
6  Мария Дичева Станчева 31.07.2008 НУ "Христо Ботев" 2 д 02.11.2016  --.--.---   
7  Мевлин Светлова Аврамова 29.04.2009 НУ "Христо Ботев" 2 б 02.11.2016  --.--.---   
8  Мелиха Себатинова Джамбазова 13.03.2008 НУ "Христо Ботев" 2 б 02.11.2016  --.--.---