Обществен съвет

Председател: Василка Гавазова - родител

Членове:            Красимир Урумов - родител

Дафина Арабаджиева - родител

Анастасия Илчева - родител

Красимир Христов – финансиращ орган

Резервни членове:

Анета Кацарска – финансиращ орган

Клементина Велкова - родител

Николай Иванов - родител

Ралица Стоенчева - родител

Силвия Марчева - родител

 

 

Протоколи от съвещания

Протокол от 20.12.2016г.

Протокол 1

Протокол 2

Протокол 3

Протокол 4