Публична покана

 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА, с предмет: Приготвяне и доставка на закуски за децата от подготвителните групи и за учениците от I-ви до ІV-ти клас в НУ Христо Ботев, гр. Пловдив

Публична покана

Съобщение до медиите

Документация - начална страница, утвърдена

Документация към публична покана - пълен текст

Техническа спецификация

Образци към документацията

Протокол

Договор