2013

През учебната 2013г-2014г бе извършен мащабен ремонт по фасадата и покрива на училището, започнал в края на лятото и включващ саниране и боядисване на сградата, смяна на дограмата и подмяна на покрива, финансиран от фонд “Козлодуй” по проект “ Енергийна ефективност”. Учебната година започна с 14 паралелки с целодневна форма на обучение от 1-4 клас.Училището е  с партньори-община Пловдив,р. Северен, РИО гр.Пловдив.