1997

През1997г-1998г 482 ученика започват учебната програма в 20 паралелки.