1964

 През 1964г-1965г са постъпили 795 ученика и от 5ти-8ми клас са 403 ученика.