1963

През учебната 1963г-1964г учениците са 740 на брой, разпределени в 18 паралелки – 9 в начален курс и 9 в прогимназиален.