1960

От 1960г към него са открити вечерни паралелки за 6ти и 7ми клас.