1958

През 1958г броят на класните стаи се увеличава от 5 на 11.