История

Училището отваря врати през учебната 1914г-1915г и е разполагало с 5 класни стаи.

През учебната 1963г-1964г учениците са 740 на брой, разпределени в 18 паралелки – 9 в начален курс и 9 в прогимназиален.

 През 1918г то добива самостоятелност и е наречено „Христо Ботев”. 

 През 1964г-1965г са постъпили 795 ученика и от 5ти-8ми клас са 403 ученика. 

През 1958г броят на класните стаи се увеличава от 5 на 11. 

През1997г-1998г 482 ученика започват учебната програма в 20 паралелки.

От 1960г към него са открити вечерни паралелки за 6ти и 7ми клас.

 

През учебната 2013г-2014г бе извършен мащабен ремонт по фасадата и покрива на училището, започнал в края на лятото и включващ саниране и боядисване на сградата, смяна на дограмата и подмяна на покрива, финансиран от фонд “Козлодуй” по проект “ Енергийна ефективност”. Учебната година започна с 14 паралелки с целодневна форма на обучение от 1-4 клас.Училището е  с партньори-община Пловдив,р. Северен, РИО гр.Пловдив.