За нас

НУ „Христо Ботев“ гр. Пловдив осигурява:

  • Качествено образование
  • Оригинален модел на учебно-възпитателния процес
  • Ефективни  методи за успех и личностно развитие
  • Сигурност за децата и спокойствие за родителите
  • Обучение съобразено с индивидуалните нужди на децата

 

 

 

 

От първо лице

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Иван Пенев - Директор

  

За нас успехите на колектива на НУ"Христо Ботев" се измерват чрез постигането на следните основни цели: предоставяне на полезни знания на учениците; предразполагане на децата да се чувстват максимално добре, да не се притесняват, да идват с усмивка и желание и да им е приятно в училище; опазване живота и здравето на учениците.

Иван Пенев - Директор

Таня Дачева - Пом. Директор

  

НУ "Христо Ботев" е едно от най-добрите начални училища в България, защото разполага с прекрасен преподавателски колектив, който с много енергия и плам дерзае в сферата на образованието. Това е много ценно в наше време, когато имаме девалвация на ценностите. Бих казала на родителите да инвестират в децата си много любов и нежност. Да следват амбициите, свързани с постигане на държавните образователни изисквания, което е изключително важно за бъдещата реализация на учениците. Най-прекрасната инвестиция за едно семейство е просперитета на тяхното дете и родителите могат изцяло да разчитат на нашата подкрепа.

Таня Дачева - Пом. Директор

Иванка Миланова - Учител

  

За мен професията на начален учител е изключително интересна, ако отново трябва да започна трудовия си път отново бих я избрала, защото е мое призвание. Заставайки пред няколко десетки ученици в клас - ти си и артист, и майката, и строгия човек, който да ги напътства. Учителския колектив в НУ "Христо Ботев" е изключително сплотен, интересите ни са общи, предизвикателствата също. Основното предимство за децата, посещаващи училище от първи до четвърти клас е уюта и спокойствието да се намират сред свои връстници.

Иванка Миланова - Учител

Венета Велева - Учител

  

Началното училище трябва да бъде като дом за нашите деца. В него те да идват с желание, да се чувстват обичани, защитени. Да бъдем всички като едно семейство, в което те да получават най-доброто. Да растат безгрижни, свободни и да получават полезни знания, които ще им служат занапред в живота.

Венета Велева - Учител

Красимира Добрева - Училищно настоятелство

  

Избрах НУ "Христо Ботев" за моите две деца заради положителните мнения, които чух. Разбрах, че най-добрите учители в начален курс на обучение са тук. Ако едно дете се учи и постига добри резултати - това се дължи най-вече на учителите, които го насочват. В дейността на училищното настоятелство се включих заради стремежа да направим нашето училище по-хубаво, по-модерно и като цяло по-добър дом за нашите деца, а и да помагаме на учителите с каквото можем.

Красимира Добрева - Училищно настоятелство