Материална база

НУ“ Хр. Ботев“ е
единственото начално училище в район „Северен”.

Училището разполага с 19
класни стаи, кабинет по музика и помещения за провеждане на заниманията на подготвителната
група.

Разполага с много добра
материално-техническа база и съвременно оборудвани кабинети, отговарящи на
новите изисквания и потребности на образованието, мултимедия и интернет във
всяка стая.
Училището е обезпечено с персонални и преносими компютри, принтери,
копирни машини.

Столът осигурява ежедневно
топла храна за желаещите, както и безплатни закуски по програмата „Училищно мляко”
и „Училищен плод”.

 Има собствена библиотека, с интернет връзка,
логопедичен кабинет, кабинет за  ресурсно
подпомагане, компютърен кабинет, закрит физкултурен салон с обособени съблекални,
новоизградена открита спортна площадка
с футболно и баскетболно игрище
с изкуствена трева, както и класна стая на открито.

 

С цел осигуряване безопасността на учениците,
сградата на училището е оборудвана с камери, осъществява се непрекъснато
видеонаблюдение.