Прием

Списък на учениците от първи клас разпределени по класове.

Родителските срещи за първи клас ще се проведат на 08.09.2022г. от 18:00 ч.