Прием

Родителските срещи за първи клас ще се състоят на 09.09.2020 г. от 18:00 ч.

Прием в подготвителна група при НУ „Христо Ботев“ ,гр.Пловдив

Заповед

Заявление