Галерия

Приветствие и поздрав от г-жа Георгиева – 3а клас и г-жа Узова – 3б клас и техните ученици към първокласниците от 1а и 1 б класове.

Дейности по училищен иновативен проект „Вдъхновени от книгите“

Ден на отворените врати в НУ“Христо Ботев“,гр.Пловдив 2020г.

Ден на розовата фланелка-2020г.