Учители

Класни ръководители:

Мая Геoргиева, Антоанета Узова, Гергана Минчева, Виолета Иванова, Таня Петкова, Людмила Балабанова, Росица Усева, Валя Колева, Иванка Миланова, Петя Ненова, Даниела Ганева, Нина Шопова, Георги Димитров, Мариана Бандева, Гергана Тотова, Невена Димитрова, Светла Шопова, Венета Велева.

Учители ГЦДОУД:

Светозар Чалъков, Зоя Баирска, Димитра Христова, Николина Русева, Христо Кондаков, Сaбина Цанева, Мария Дюлгерова,  Атанас Добрев, Миглена Валериева, Теодора Бъркалова, Цанко Михов, Димитрия Минкова, Росица Драгоева, Мария Стоянова, Мария Жилова, Рени Джаферска.

Подготвителна група: Ели Лисичкова

Специалисти: Мария Петрова – музика, Атанас Газепов, Виолета Томова – физическо възпитание и спорт, Мария Даскалова – Английски език.

Пед.съветник: Димитър Богданов

Логопед: Людмила Епитропова