Учители

Класни ръководители:

Мая Геoргиева, Антоанета Узова, Гергана Минчева, Виолета Иванова, Таня Петкова, Людмила Балабанова, Росица Усева, Валя Колева, Иванка Миланова, Петя Ненова, Даниела Ганева, Мария Нещерева, Георги Димитров, Мариана Бандева, Гергана Тотова, Невена Димитрова, Светла Шопова, Венета Велева.

Учители ГЦДОУД:

Цанко Михов, Зоя Баирска, Димитра Христова, Николина Русева, Нина Шопова, Христо Кондаков, Сaбина Цанева, Мария Дюлгерова,  Атанас Добрев, Миглена Валериева, Теодора Бъркалова, Светозар Чалъков, Димитрия Минкова, Росица Драгоева, Ивелина Арнаудова, Мария Стоянова, Мария Жилова.

Подготвителна група: Ели Лисичкова

Специалисти: Мария Петрова – музика, Атанас Газепов, Виолета Томова – физическо възпитание и спорт, Мария Даскалова – Английски език.

Пед.съветник: Димитър Богданов

Логопед: Людмила Епитропова