Графици

Графици

             на НУ „Хр.Ботев“ – Пловдив за учебна 2020/2021 г., относно проектни                      дейности, занимания по интереси и  обща подкрепа / работа с ученици за превенция на обучителни затруднения/ за следния период:

                    I – III клас  от 01.06.2021 г. до 23.06.2021 г. включително.

             IV клас от 16.06.2021 г.  до 30.06.2021 г. включително.

                                                                                                          От  ръководството на
                                                                                                               НУ „Христо Ботев“ –                                                                                                                                   Пловдив

Графици - контролни работи - първи срок