На 12.12.2019 г. от 18.00 ч в сградата на НУ  “Христо Ботев“, гр. Пловдив, ще се проведе събрание на родителите, които са избрани от съответната паралелка/2 представители/ за сформиране на нов обществен съвет.

 

Иван Пенев

Директор на НУ “Хр.Ботев“, гр Пловдив

Целодневно обучение за деца от първи до четвърти клас

Обновена материална база.

Разнообразни извънкласни дейности

Над 100 - годишна традиция в началното образование

НУ "Христо Ботев" е открито в гр. Пловдив през 1914 г и вече над 100 години осигурява качествено начално образование. Днес това е единственото самостоятелно начално училище на територията на район „Северен”, което осигурява спокойствие и сигурност за вашето дете през целия период на обучение в начална училищна степен.

Целодневна организация на учебния процес от 7:30 до 18:00 часа. Екип от професионалисти и специалисти с доказани педагогически умения. Осигурена професионалната помощ на логопед и психолог.

Много добра материално-техническа база и съвременно оборудвани кабинети, отговарящи на новите изисквания и потребности на образованието. Столът осигурява ежедневно топла храна за желаещите, както и безплатни закуски по програмата „Топло мляко” и „Училищен плод”.

Възможност за извънкласни форми на обучение: народни танци, йога, гимнастика, футбол и др.

Училищен живот