Анкета

Какъв спорт желаете за вашето дете?
 

НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ” - ПЛОВДИВ

е единственото самостоятелно начално училище на територията на район „Северен”,

което осигурява спокойствие и сигурност за вашето дете през целия период на

обучение в начална училищна степен.

НУ “Христо Ботев” приема ученици от І –ІV клас , както и деца в подготвителна група.

Училището е с двусменен режим, като първокласниците са винаги първа смяна.

За тях училището предлага и целодневен режим на обучение с осигурени

следобедни занимания до 18.00 часа и удобството раниците  да не се носят

ежедневно.

 

Важно!

НУ “Христо Ботев” приема ученици от І –ІV клас , както и деца в подготвителна група.

УСЛОВИЯ ЗА ЗАПИСВАНЕ

за повече информация

Здравей!


НУ "Христо Ботев"- Пловдив. Всички права запазени.