Loading...
edu-logo

ул. „Зайчар“ 7, Пловдив

НУ "ХРИСТО БОТЕВ" гр. ПЛОВДИВ
img-2

ЗА НАС

Добре дошли в нашето училище

Нашата мисия е да направим училището привлекателно, достъпно, сигурно и гарантиращо грамотността и развитието на личността на вашето дете. 

Желаем да продължим непрекъснатия процес на работа към достигане на високо качество на обучение и възпитание на учениците.

ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ

прилагаме нови, съвременни и иновативни методи на преподаване на учебния материал

Цел на иновацията

Основната цел на иновацията е повишаване мотивацията на учениците за учене, провокиране на читателска активност и насърчаване на интереса към книгата. Идеята е
чрез въвеждане на иновативни подходи и практики да се достигане по-високо ниво на творческо и критично мислене на ученика, да се стимулира активното му участие в учебния процес в условията на позитивна и подкрепяща среда. Иновацията е планирана за периода от 2019 /2020 до 2022/2023 учебна година като участват всички ученици от І – ІV класове, класни ръководители, учителите от ЦДО, учителите по английски език и с подкрепата на родителската общност и институциите, имащи отношение към проекта, както и с мониторинговото участие на директор и заместник – директор УД.

Z
Мотивите

Да предоставим възможност чрез интерактивни методи и иновативни практики да покажем, че книгата има място в нашето съвремие и равностойно може да си партнира с новите технологии. Желанието ни е да изградим бъдещи активни читатели, с ясна ценностна система, ориентирана към добродетелност и позитивизъм.

Иновацията

Чрез разнообразни интерактивни и игрови методи, да се провокира интереса на учениците към книгите. Стремежът ни е да покажем на учениците книгата по един нов начин – като достоен заместител или равностоен партньор на таблета, компютъра, телефона или телевизора, като източник на вдъхновение.

Защо да учите при нас

Качествено образование


 Оригинален модел на учебно-възпитателния процес, съобразен с индивидуалните нужди на децата

Сигурност


Оригинален модел на учебно-възпитателния процес, съобразен с индивидуалните нужди на децата

Личностно развитие


 Оригинален модел на учебно-възпитателния процес, съобразен с индивидуалните нужди на децата

години опит

години вдъхновение

години традиции

Посетете ни!

Начално училище „Христо Ботев“ е с винаги отворени врати, за да посрещне и малки, и големи. Очакваме ви!